Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Kohdennettu elintapaohjaus

Kohdennettu elintapaohjaus tarkoittaa 9-12 kk kestävää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa, jonka keskeisiä teemoja ovat liikkuminen, ravitsemus ja uniterveys. Lähtökohtana ohjaukselle on asiakkaan omat tarpeet ja toiveet.

Kohdennettu elintapaohjaus toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa.

Kunnat vastaavat palvelussa erityisesti liikuntaneuvonnan toteutuksesta, jossa asiakkaita ohjataan liikunnalliseen elämäntapaan, liikkumisen lisäämiseen ja terveellisten elämäntapojen pariin(11)

Ohjaukseen sisällytetään tarvittaessa hyvinvointialueen hoito-ohjeiden mukaisesti ehkäisevää päihdetyötä ja riippuvuuksien hoitoa, kuten alkoholin riskikäyttäjien mini-interventio ja tupakoinnin tupakasta vieroituksen mini-interventio. Kunnan toteuttama liikuntaneuvonta ei ole terveydenhuoltolain mukainen palvelu, mutta liikuntaneuvonta on tärkeä osa kokonaisvaltaista elintapaohjauspalvelua.

Kohdennetun elintapaohjauksen pääasiallisen kohderyhmän muodostavat seuraavat aikuisväestön (18 vuotta täyttäneiden) kohderyhmät

 1. Kohonnut tyypin 2 diabetesriski
  – Tyypin 2 diabeteksen riski vähintään kohtalaisesti kohonnut (riskipisteet ≥ 12)
 2. Metabolinen oireyhtymä
  – Metabolisen oireyhtymän ehdoista vähintään 3 täyttyy
 3. Suurentunut muistisairauksien riski
  – FINGER-riskitestin pistemäärä ≥ 6
 4. Uniapneapotilaat
  – Uniapneadiagnoosin saaneet potilaat, joilla elintapahoito on osa sairauden hoitoa

Elintapaohjauksen kohderyhmää ovat erityisesti henkilöt, joilla on korkea riski sairastua kansantauteihin epäterveellisten elintapojen vuoksi, tai jotka ovat jo sairastuneet, ja jotka eivät omatoimisesti ole pystyneet muuttamaan elintapojaan. Edellytyksenä on lisäksi potilaan tai asiakkaan oma valmius ja riittävä motivaatio muutokseen. Kohdennettuun elintapaohjaukseen voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella ohjata myös muita kuin edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluvia potilaita tai asiakkaita.

Palveluun ohjautuvien asiakkaiden määrä tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin.

Kuvassa on kohdennetun elintapaohjauksen prosessikuvaus
Kuva 1. Kohdennetun elintapaohjauksen prosessikuvaus.

Kuvassa 1 esitettyjen tapaamiskertojen määrä on ohjeellinen esimerkki. Tapaamiskertojen määrä tulee arvioida aina yksilöllisesti, huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Tapaamiskerroilla käydään läpi erityisesti liikkumiseen, ravitsemukseen ja uniterveyteen liittyviä asioita asiakkaan omien tarpeiden ja toiveiden perusteella. Tarkemmat tiedot tehtävistä mittauksista ja kyselyistä löydät ”Mittaukset ja kyselyt” välilehdeltä.

Seuraavat kunnat toteuttavat kohdennettua elintapaohjausta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

 • Alajärvi
 • Alavus
 • Evijärvi (palveluntuottaja T:mi Paula Koski)
 • Isojoki
 • Isokyrö
 • Karijoki
 • Kauhajoki
 • Kuortane
 • Kurikka
 • Lappajärvi (palveluntuottaja Maija Kuoppala)
 • Lapua
 • Seinäjoki
 • Soini
 • Vimpeli

Mittaukset ja kyselyt

Aloituskäynti tapahtuu terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. Ammattilaisen tulee arvioida asiakkaan mahdolliset esteet ja rajoitteet liikuntaan tai muihin elintapojen muutoksiin liittyen. Elintapaohjausta toteuttava terveydenhuollon ammattilaisen konsultoi tarvittaessa lääkäriä.

Ohjaus tulee olla yksilöllistä ja se tulee räätälöidä asiakkaan/potilaan lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan.

Informointiasiakirja

Informoi asiakasta kohdennetun elintapaohjauksen toteutuksesta ja kirjaamisesta.

Mittaukset

Kyselyt

Arvio terveydentilasta, fyysisestä kunnosta ja työkyvystä

Elämänlaatu (EUROHIS-9)

Henkinen hyvinvointi (WHO-5)

Ruokavalioindeksi

Osa kyselyistä voidaan sopia täytettäväksi myös liikuntaneuvojan vastaanotolla. Tiedot käynnistä kirjataan potilastietojärjestelmän LIIKUN-lehdelle sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Terveydenhuollon ammattilaisen seurantakäynnillä keskustellaan potilaan/asiakkaan tilanteesta, toteutuneista elintapamuutoksista ja tavoitteiden seurannasta. Asiakkaalle annetaan kannustavaa palautetta. Seurantakäynnin yhteyteen ajoitetaan myös palveluprosessin mukaiset mittaukset ja kyselyt.

Mittaukset

Kyselyt

Arvio terveydentilasta, fyysisestä kunnosta ja työkyvystä

Elämänlaatu (EUROHIS-9)

Henkinen hyvinvointi (WHO-5)

Ruokavalioindeksi

Osa kyselyistä voidaan sopia täytettäväksi myös liikuntaneuvojan vastaanotolla. Tiedot käynnistä kirjataan potilastietojärjestelmän LIIKUN-lehdelle sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Loppukäynti tapahtuu terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. Loppukäynnin yhteydessä keskustellaan potilaan/asiakkaan toteutuneista elintapamuutoksista . Asiakkaalle annetaan kannustavaa palautetta.

Mittaukset

Kyselyt

Arvio terveydentilasta, fyysisestä kunnosta ja työkyvystä

Elämänlaatu (EUROHIS-9)

Henkinen hyvinvointi (WHO-5)

Ruokavalioindeksi

Osa kyselyistä voidaan sopia täytettäväksi myös liikuntaneuvojan vastaanotolla. Tiedot käynnistä kirjataan potilastietojärjestelmän LIIKUN-lehdelle sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Aloituskäynnin jälkeen asiakas siirtyy kunnan liikuntaneuvojan ohjaukseen, jossa toteutetaan elintapaohjausta ja erityisesti liikuntaneuvontaa.

Liikuntaneuvoja tukee asiakasta pysyvien elintapamuutosten toteuttamisessa. Liikuntaneuvojat vastaavat erityisesti liikuntaneuvonnan toteutuksesta, jossa asiakkaita ohjataan liikunnalliseen elämäntapaan, liikkumisen lisäämiseen ja terveellisten elämäntapojen pariin (11).

Tapaamiskertojen määrä arvioidaan yksilöllisesti. Asiakasta voidaan kontaktoida tarvittaessa myös puhelimitse tai muita sovittuja sähköisiä kanavia käyttäen. Liikuntaneuvojan tulee aina tarvittaessa konsultoida terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Ohjauskäyntien tiedot kirjataan potilastietojärjestelmän LIIKUN-lehdelle sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Liikuntaneuvojan mittaukset ja kyselyt

Liikuntaneuvoja toteuttaa seuraavat mittaukset ja kyselyt terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tapahtuneen aloituskäynnin (0 kk) jälkeen, seurantakäynnin (6 kk) aikaan ja viimeisellä liikuntaneuvojan käynnillä ennen loppukäyntiä (9-12 kk).

Puristusvoima

Liikkumisen suosituksen toteutuminen

Liikkumisen suosituksen toteutuminen pistetytetään ja tilastoidaan potilastietojärjestelmään. Katso ohje ja esimerkki pisteytyksestä.

Mittaukset ja kyselyt (0, 6 ja 9-12 kk)

Fysikaaliset mittauksetLaboratoriomittauksetKyselyt
PituusKokonaiskolesteroli (fP-Kol)Arvio terveydentilasta, fyysisestä kunnosta ja työkyvystä
PainoHDL (fP-Kol-HDL)Elämänlaatu (EUROHIS-8)
VerenpaineLDL (fP-Kol-LDL)Henkinen hyvinvointi (WHO-5)
VyötärönympärysTriglyseridit (fP-Trigly)Liikkumisen arviointi (Oma liikkumiseni -kysely)
PuristusvoimaSokerihemoglobiini (B-HbA1c)Ruokavalioindeksi
Plasman paastoglukoosi (fP-Gluk)
Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)
Vain loppukäynnillä
Arvio ohjauksen hyödyllisyydestä ja ohjauksen vaikutuksesta asiakkaan
pystyvyyteen muuttaa elintapojaan