Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Yhteistyö

Ravitsemushoito on moniammatillista yhteistyötä

Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen sekä säännölliseen ja monipuoliseen syömiseen kannustaminen kuuluu kaikille elintapaohjausta antaville ammattilaisille. Lääkärin tehtävänä on huomioida ravitsemushoito osana asiakkaan muuta hoitoa, tunnistaa asiakkaan yksilöllinen ravitsemusohjauksen tarve ja lähettää asiakas tarvittaessa ravitsemusohjaukseen asiantuntijahoitajalle, ravitsemusterapeutille tai muulle terapia alan ammattilaiselle. (30)

Sairaan- ja terveydenhoitajat vastaavat omalla työalueellaan vajaaravitsemusriskin seulonnasta ja terveyttä edistävästä ravitsemusohjauksesta, johon sisältyy muun muassa

  • ylipaino ja lihavuus (BMI 25 – 35)
  • tyypin 2 diabetes
  • verenpaine
  • dyslipidemiat
  • laktoosi-intoleranssi, ummetus
  • eri ikäryhmien ravitsemusohjaus
  • elintaparyhmien ohjaus. (29)

Joidenkin asiakasryhmien ravitsemusohjaus vaatii ravitsemusterapeutin tai muiden terapia-alan ammattilaisten erityisosaamista (24).

Elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten tehtävät

Kaikki elintapaohjausta
antavat ammattihenkilöt
• Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen
• Säännölliseen ja monipuoliseen syömiseen kannustaminen
Lääkärit• Vastuu potilaan ravitsemushoidosta osana muuta hoitoa
• Ravitsemuksen merkityksen puheeksi ottaminen osana sairauden/terveyden hoitoa
• Ravitsemushoidon tai -ohjauksen tarpeen tunnistaminen ja lähettäminen muille ammattihenkilöille
Terveyden- ja sairaanhoitajat,
asiaan perehtyneet lähihoitajat ja suuhygienistit
• Terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin kannustaminen
• Vajaaravitsemusriskin systemaattinen seulonta
• Yksilöllisen ravitsemusohjaustarpeen tunnistaminen ja asiakkaan ohjaaminen oikealle taholle
Asiantuntijahoitajat (mm. diabeteshoitajat, avannehoitajat, mielenterveyshoitajat)• Yksilöllinen ravitsemusohjaus hoitosuositusten mukaisesti
• Asiakkaan ohjaaminen ravitsemusterapeutin vastaanotolle taulukossa esitetyissä tilanteissa.
Laillistetut ravitsemusterapeutit• Ravitsemustilan määrittäminen sekä ruokavalion ravitsemuksellisen riittävyyden ja sopivuuden arviointi
• Yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman laatiminen, asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus ja ravitsemushoidon seuranta
Terapia-alan ammattilaiset• Alan asiantuntemuksen hyödyntäminen osana ravitsemushoitoa (mm. psykologia, toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia)
Lähde: Mukaillen 30.

Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä

Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä perus- ja erityistasolla.

Sairaus/erityisruokavalio PerustasoErityistasoLisätietoa
ALSx
Epilepsia (ketogeeninen ruokavalio)x
Haiman vajaatoimintax
Heikentynyt sokerinsietox
Keliakia ja ihokeliakiaxxKäypä hoito -suosituksen mukaan
Keuhkoahtaumatauti (COPD)xxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Krooninen haavaxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
LetkuravitsemusxxAlkuohjaus erityistasolla, seuranta hoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
LihavuusxxAikuisten lihavuus -hoitoketjun ja Käypä hoito -suosituksen mukaan
LihavuusleikkausxxAikuisten lihavuus -hoitoketjun, ja Käypä hoito -suosituksen mukaan
LonkkamurtumaxxAlkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla
Lyhytsuolisyndroomax
Maksan vajaatoimintax
Metabolinen oireyhtymäx
MS-tautixxAlkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla
Munuaisten vajaatoimintaxxLievä munuaisten vajaatoiminta perustasolla, (pre)dialyysipotilaiden ohjaus erityistasolla
Parkinsonin tautix
ReumasairaudetxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Ruoansulatuskanavan leikkauksetxxAlkuohjaus erityistasolla, seuranta perustasolla
Ruoansulatuskanavan syövätx
Ruoka-allergiatxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Sydän- ja verisuonisairaudetxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Syömishäiriötx
Toiminnalliset vatsavaivat (FODMAP)x
Tulehdukselliset suolistosairaudetxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Tyypin 1 diabetesx
Tyypin 2 diabetesxxDiabeteksen hoitoketjun mukaan
UniapneaxxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Vajaaravitsemus tai sen riskixxHoitopaikan ja vaikeusasteen mukaan
Lähde: mukaillen 29.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lähiterveyspalvelut

Hyvinvoinnin palvelukartta

Hyvinvoinnin palvelukartalta löydät alueen

– liikuntapaikat ja -reitit
– elintapaohjaus- ja liikuntaneuvontapalvelut
– päihdepalvelut