Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Tupakointi aiheuttaa monia sairauksia ja lyhentää elinikää tupakoitsijalla keskimäärin 10 vuotta. Syöpä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat merkittävimpiä tupakoinnin aiheuttamia sairauksia. Tupakoinnin lopettaminen on tärkeää myös monen sairauden hoidossa ja tupakasta vieroituksen täytyy olla osa hoitosuunnitelmaa. Terveydenhuollon ammattilainen: ota tavoitteeksi kaikkien potilaiden tupakasta vieroittuminen. (19) 

Vaikuttaviksi todettuja elintapaohjauksen ja omahoidontuen menetelmiä ovat

  • tupakoinnin puheeksiotto
  • lyhytneuvonta eli mini-interventio (pohjautuen 5-A-toimintamalliin) ja
  • motivoiva keskustelu. (6)