Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Kysy tupakoinnista ja muiden tupakka- tai nikotiinituotteiden käytöstä, jos asia ei käy ilmi potilas- tai asiakastiedoista. Kysy tupakoinnista erityisesti silloin, jos potilaan tai asiakkaan oireet voivat johtua tupakoinnista. Tupakoivilta henkilöiltä tupakoinnista tulee kysyä ainakin kerran vuodessa ja keskustella lopettamisesta. (19)

Video: Tupakoinnin lopettamisen hyödyt, Fressis

Kysy: Tupakoitko tai käytätkö muita tupakka- tai nikotiinituotteita?

Jatka kysymällä ”Oletko aikaisemmin käyttänyt tupakka- ja nikotiinituotteita?”

 • Jos ei ole käyttänyt aikaisemmin tupakka- ja nikotiinituotteita
  • Kannusta jatkamaan tupakoimattomuutta
 • Jos on käyttänyt aikaisemmin tupakka- ja nikotiinituotteita:
  • Mitä tupakkatuotetta asiakas on käyttänyt, paljonko/vrk ja kesto?
  • Milloin on lopettanut?
  • Huomioi erityisesti viimeisen vuoden aikana tupakoinnin lopettanut asiakas ja ehkäise repsahdus.
  • Keskustele tupakoimattomuuden edut ja mahdolliset ongelmat.
  • Kannusta jatkamaan savuttomuutta ja arvioi lääkehoidon tarve.
  • Kerro tupakasta vieroituksen tuesta, jos selkeä repsahdus
  • Kirjaa tilanne potilastietojärjestämään seurantaa varten. (40)

 • Mitä tupakkatuotteita asiakas käyttää, kuinka paljon vuorokaudessa ja miten pitkään käyttö on kestänyt?
 • Arvio lopettamishalukkuus ja sovi lopettamisyrityksestä
  • Kysy mitä asiakas ajattelee tupakoinnistaan? Minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia hänellä on lopettamisesta?

a.) Mikäli asiakas on valmis lopettamaan tupakoinnin tai nuuskan käytön

Mittaa nikotiiniriippuvuus Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä. (19)

b.) Mikäli asiakas ei ole valmis lopettamaan tupakointia, hyödynnä motivoinnissa 5R-menetelmää.

 • Kannusta asiakasta lopettamaan tupakointi ja keskustele lopettamisen esteet ja hyödyt, jatkamisen riskit ja terveydentila suhteessa tupakointiin. Palaa asiaan vähintään kerran vuodessa. (40)
 • Kerro asiakkaalle tai potilaalle miksi tupakoinnin lopettaminen on tärkeää. Korosta mieluusti niitä asioita, jotka ovat tärkeitä nyt hoitamasi sairauden kannalta. Älä syyllistä, moralisoi, käske tai määräile. Näytä sen sijaan, että välität ja olet huolissasi asiakkaan tai potilaan tilanteesta. (19)