Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Alkoholinkäytön mini-intervention eli lyhytneuvonnan tarkoituksena on vähentää alkoholin liiallista kulutusta. Alkoholin riskikäyttäjät pyritään tunnistamaan ja tavoittamaan varhaisessa vaiheessa. Lyhytneuvonta on tehokas ja on yhtä tehokas miehillä ja naisilla. Joka kymmenes lyhytneuvonnalla hoidettu potilas hyötyy hoidosta ja intervention vaikutus kestää 1-2 vuotta. (20)

Mini-intervention eli lyhytneuvonnan sisältöä kuvataan RAAMIT-lyhenteellä, joka on esitetty alla olevassa taulukossa.

Rohkeus
(self efficacy)
Potilaaseen valetaan rohkeutta ja uskoa onnistumiseen.
Alkoholitietous
(feedback)
Annetaan palautetta ja tietoa alkoholiasioista suhteutettuna potilaan vaivoihin ja löydöksiin.
Apu
(advice)
Avustetaan päätöksessä vähentää juomista tai lopettaa se.
Myötätunto
(empathy)
Suhtaudutaan potilaaseen lämpimästi, reflektoivasti, empaattisesti ja ymmärtävästi.
Itsemääräämisvastuu
(responsibility)
Potilaan on itse päätettävä vähentää juomistaan.
Toimintaohjeet
(menu)
Luodaan vaihtoehtoisia strategioita juomisen vähentämiseksi.
Lähde: Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito -suositus, 2015

Käytä lyhytneuvontaan vähintään 5-10 minuuttia (yleensä 15–20 minuuttia) ja sovi tarvittaessa muutamasta seurantakäynnistä. (20) Toimenpidekoodit ja puheeksioton ja mini-intervention kirjaamiseen terveydenhuollossa löydät Tiedä ja toimi -kortista (THL).