Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Tavoitteena on auttaa asiakasta tarkastelemaan omaa alkoholinkäyttöään ja tarvittaessa tukea häntä vähentämään alkoholinkäyttöä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (36). Toteuta mini-interventio, kun toteat alkoholin riskikäyttöä (20).

Video: Juomisen hallinnan opas: Juomisen haittoja

Alkoholiannoksen määritelmä

Yhdellä alkoholiannoksella tarkoitetaan 12 grammaa 100-prosenttista alkoholia. Se tarkoittaa 33 cl keskiolutta tai siideriä, 12 cl viiniä tai 4 cl väkeviä. (37)

Kuva: Esimerkkejä yhdestä alkoholiannoksesta

Alkoholinkäytön riskitasot

Alkoholinkäytön riskirajat ovat suuntaa-antavia eikä täysin turvallisen käytön rajaa ole mahdollista määrittää. Myös yksilölliset tekijät vaikuttavat haittojen ilmenemiseen. (38) Vähäisen riskin taso ei tarkoita turvarajaa, vaan sitä vähäisemmälläkin käytöllä voi olla haittoja. (20)

Alle 18-vuotiaiden alkoholinkäyttö on aina riskikäyttöä. Raskaana oleville ainut turvallinen vaihtoehto on täysraittius, sillä ”turvallisen juomisen” rajaa ei tunneta. (20) Ikääntyneillä riskikäytön rajat ovat työikäisiä matalammat ja yli 65-vuotiaille suositellaan enintään 3,5 annosta kerralla ja enintään 8 annosta viikossa. (38)

Alkoholinkäytön riskitasot terveille työikäisille naisille ja miehille.*

NaisetMiehet
Vähäinen riski **)Keskimäärin enintään
1 annos päivää kohden
Keskimäärin enintään
2 annosta päivää kohden
Alkoholista ei todennäköisesti ole vaaraa
terveydelle, jos käyttö ei ylitä tätä tasoa.
Kohtalainen riskiJatkuvasti yli 7 annosta viikossaJatkuvasti yli 14 annosta viikossaAlkoholin vaikutukset alkavat näkyä maksan toiminnassa. Käytön vähentämistä kannattaa harkita.
Suuri riski ***)Viikossa 12–16 annosta tai enemmänViikossa 23–24 annosta tai enemmänAlkoholin ongelmakäyttö: Terveyshaitat ovat todennäköisiä. Käyttöä tulisi vähentää viimeistään tässä vaiheessa.
*Nämä riskitasot eivät sovellu alaikäisten, raskaana olevien, erilaisista sairauksista kärsivien, ikääntyneiden tai riippuvuusongelmaisten alkoholinkäytön riskialttiuden arvioimiseen. Raskauden aikana on sikiön kannalta turvallisinta pidättäytyä kokonaan alkoholin käytöstä. Ikääntyneillä alkoholin riskikäytön rajat ovat selvästi matalammat kuin työikäisillä.
** Naisilla enintään 10 g ja miehillä enintään 20 g puhdasta alkoholia päivää kohden.
*** Naisilla alkaen 20 g ja miehillä alkaen 40 g puhdasta alkoholia päivää kohden. Lähde: 38

Alkoholin ongelmakäyttö

Alkoholin ongelmallisesta käytöstä puhutaan, kun alkoholinkäyttö aiheuttaa jonkin haitan, tai siihen liittyy huomattava haitan riski. Ongelmallinen käyttö jaotellaan riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi tai alkoholiriippuvuudeksi:

  • Alkoholin riskikäyttö lisää huomattavasti alkoholin aiheuttamien sairauksien vaaraa ja altistaa sosiaalisille haitoille ja riippuvuudelle. Haitat eivät kuitenkaan ole vielä merkittäviä ja riskikäyttäjä pystyy yleensä halutessaan vähentämään juomistaan.
  • Alkoholin haitallisesta käytöstä on kyse, kun alkoholista aiheutuu selviä fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia, mutta henkilö ei kuitenkaan ole vielä alkoholiriippuvainen. Tällöin henkilö pystyy vielä itse vähentämään juomistaan niin, että haitat häviävät.
  • Alkoholiriippuvuudelle on tyypillistä pakonomaisuus, vaikeus hallita juomista ja juomisen jatkaminen, vaikka haitat ovat tiedossa. Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka on määritelty ICD-10-tautiluokituksessa. (38)