Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Lähteet

 1. Palveluvalikoimaneuvosto. Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. 2020.
 2. Vuorijärvi J, ym. Vaikuttavaa elintapaohjausta Etelä-Pohjanmaalla: miksi ja miten? Etelä-Pohjanmaan VESOTE-hankkeen loppuraportti. EPSHP, 2019.
 3. Kinnunen M, Kuronen R, Laitinen J, Leimio S, Puttonen S. Elintapaohjauksen asiantuntijaryhmän lausunto. 2021.
 4. Terveydenhuoltolaki 1326/2010. [Online] 30. 12 2010. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326.
 5. Heinonen K, ym. Valtimoterveydeksi! Terveyden edistämisen käsikirja. Valtimoterveyttä kaikille -projekti (2009–2010), 2010.
 6. Palveluvalikoimaneuvosto. Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi. 2020.
 7. Mustajoki P, Lappalainen R. Painonhallinta ohjaajan opas. Hämeenlinna : Kustannus Oy Duodecim, 2001.
 8. Absetz P, Hankonen N. Miten auttaa potilaita omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja? Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim, 2017.
 9. Järvinen, Mirka. Motivoiva haastattelu. Käypä hoito -suositus. [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 27. 8 2020. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/nix02109.
 10. Absetz, P. Vahvuuslähtöisen ohjauksen työvälineitä Helpompi tapa -elintapamuutosten tukemiseen. s.l. : Tule ry, 2020.
 11. Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja / Liikkuva aikuinen -ohjelma, 2021.
 12. Absetz P, Winell K. Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena. Käypä hoito -suositus. [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 19. 6 2018. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/nix00248.
 13. Tuunanen K, Puurunen A, Malvela M, Kivimäki S. Laatua liikuntaneuvontaan. LIKES, 2016.
 14. THL. Puheeksiotto terveydenhuollossa. [Online] [Viitattu: 24. 11 2021.] https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio/puheeksiotto-terveydenhuollossa.
 15. THL. Puheeksiotto ja mini-interventio. [Online] 18. 2 2021. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio.
 16. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 12. 11 2020. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/hoi50124.
 17. Etelä-Pohjanmaan elintapaohjauksen maakunnallinen kehittämisverkosto. 2019-2020.
 18. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin VESOTE-hanke. 2017-2018.
 19. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus. [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 19. 6 2018. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/hoi40020.
 20. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Alkoholiongelmaisen hoito. [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 21. 8 2018. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/hoi50028.
 21. Palveluvalikoimaneuvosto. Unettomuushäiriön hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I). 2021.
 22. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. 2018.
 23. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Liikunta, Käypä hoito -suositus. [Online] Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 13. 1 2016. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/hoi50075.
 24. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoitosuositus. 2020.
 25. Kuluttajaliitto. Syö hyvää. [Online] [Viitattu: 24. 11 2021.] https://syohyvaa.fi/hyvaa-ruokaa/.
 26. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta, Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (5. korjattu painos, pdf). Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014.
 27. Syömishäiriöliitto. Miten siitä painosta sitten pitäisi puhua? – opas vastuulliseen painopuheeseen.
 28. Mielenterveystalo.fi. Irti ahminnasta – syö säännöllisesti. [Online] https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/irtiahminnasta/Pages/Askel-2.aspx.
 29. Alanne S ym. Ravitsemusterapiapalveluiden kokonaisuus. 2020.
 30. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Hyvät ravitsemuskäytännöt. 2020.
 31. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Erityisruokavalio. [Online] 2020. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/erityisruokavaliot/.
 32. Mielenterveystalo.fi. Unettomuuden omahoito. [Online] [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/default.aspx.
 33. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Unettomuus, Käypä hoito -suositus. [Online] 26. 6 2020. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/hoi50067.
 34. Kajaste S. Unettomuushäiriön lääkkeetön hoito – keskeiset periaatteet, Käypä hoito -suositus. [Online] Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä, 3. 12 2015. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://www.kaypahoito.fi/nix01075.
 35. Työterveyslaitos. Kroppa ja nuppi kuntoon. [Online] 2021. https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/arvioi-valmiuksiasi-elamantapamuutokselle/.
 36. Kiianmaa K, Alho H, Montonen M, Markkuja J. Vähennä vähäsen. THL, 2015.
 37. Päihdelinkki. Alkoholineuvonnan opas. [Online] 2020. [Viitattu: 24. 11 2020.] https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tyon-tueksi/alkoholineuvonnan-opas.
 38. THL. Alkoholi ja puheeksiotto. [Online] 11. 10 2021. [Viitattu: 24. 11 2021.] https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio/alkoholi.
 39. EHYT ry. Tupakka. [Online] 2021. https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/tupakka/.
 40. EPSHP. Tupakointitapojen kartoittaminen ja tupakkariippuvaisen potilaan hoitomalli. [Online] 2017.
 41. Päihdelinkki. Juomisen hallinnan opas. [Online] 2022. [Viitattu: 14. 2 2022.] https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/alkoholi/juomisen-hallinnan-opas/5-saavutusten-yllapitaminen