Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Elintapaohjauksen tasojen väliset rajat eivät ole aina selkeitä, eikä toteuttava elintapaohjausmuoto välttämättä sellaisenaan täydellisesti sovi millekään tasolle. Elintapaohjauksen tasot ja hoitotasojen porrastus kuitenkin voivat auttaa sinua arvioimaan omaa rooliasi palveluketjussa ja ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin.

Taso 1 (lyhytneuvonta)

 1. Kartoitus ja keskustelu
 2. Lyhytneuvonnan toteutus (mini-interventio)
 3. Sähköisten omahoitopalveluiden hyödyntäminen tarvittaessa
 4. Tarvittaessa seuranta ja kontrollit

Esimerkki: Hoitajan tai lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä annettu mini-interventio alkoholin riskikäyttäjälle.

Kirjaaminen on aina tärkeä osa elintapaohjauksen toteutusta.

Taso 2 (kohdennettu elintapaohjaus)

Kohdennettua elintapaohjausta tarjotaan riskiryhmiin kuuluville tai sairauden omahoidon tukemiseksi. Elintapaohjaksen tukeminen ja seuranta -vaiheen toteuttavat siihen nimetyt ammattilaiset sovitun prosessin ja suunnitelman mukaisesti. Ohjauksessa voidaan tarvita erityisosaamista (esim. ravitsemus- tai fysioterapeutit).

 1. Kartoitus ja keskustelu
 2. Tarvittaessa asiakkaan lähettäminen eteenpäin elintapaohjausta toteuttavalle ammattilaiselle
 3. Elintapaohjauksen toteutus (tuki ja seuranta) ryhmä ja/tai yksilömuotoisena (1)
 4. Elintapaohjaus on yksilöllistä, suunnitelmallista, tavoitteellista ja vaiheittain etenevää
 5. Tuki ja seuranta kestää pidempään ja sisältää useita tapaamiskertoja (2,11)
 6. Sähköisten omahoitopalveluiden hyödyntäminen tarvittaessa
 7. Seurataan muutoksia sovituilla mittareilla ja kerätään palautetta

Esimerkki: Kartoitus ja keskustelu tapahtuu terveystarkastuksen yhteydessä, jossa tunnistetaan selkeä elintapaohjauksen tarve liikkumisen ja ravitsemuksen osalta. Asiakas ohjataan kohdennettua elintapaohjausta omalla alueella toteuttavalle taholle (esim. nimetty terveydenhoitaja ja/tai liikuntaneuvoja), jossa toteutetaan 9-12 kk kestävä yksilöllinen ja suunnitelmallinen elintapaohjausprosessi.

Lisäksi on tilanteita, jolloin tarvitaan enemmän erityisosaamista. Tällöin elintapaohjaus voidaan toteuttaa kuten kohdennettu elintapaohjaus, mutta vahvistettuna moniammatillisella osaamisella ja yhteistyöllä

 • Erityisosaamisen ja moniammatillinen yhteistyön merkitys korostuu
 • Esimerkiksi ravitsemusterapia, fysioterapia ja mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen