Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Kartoitus ja keskustelu

Tunnista ja ota liikkuminen puheeksi asiakkaan/potilaan kanssa. Keskustele asiakkaan liikkumistottumuksista ja arvioi liikkumisen riittävyys. Arvioi myös liikkumisen aiheet sekä mahdolliset vasta-aiheet ja sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet. (23)

Korosta asiakkaalle, että vähäinenkin määrä fyysistä aktiivisuutta on parempi kuin ei mitään – ja pienetkin muutokset kannattavat. Paikallaanolon vähentäminen ja reippaan liikunnan pienikin lisäys tuovat mukanaan terveyshyötyjä. (22)

Kuva: Liikkuva aikuinen/Jussi Judin

Kysy

Liikuntatottumusten kysyminen, liikkumaan kannustaminen ja kirjaaminen kuuluvat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviin. Liikunnan vasta-aiheiden ja sairauksiin mahdollisesti liittyvien rajoitteiden arviointi on lääkärin tehtävä. Lisätietoa liikuntakelpoisuudesta ja ehdottomista vasta-aiheista löytyy Liikunnan Käypä hoito -suosituksista.

  • Miten liikut, kuinka usein ja kuinka kauan kerrallaan? (23)

Arvioi

Säännölliseen liikkumiseen yhdistettyjä terveyshyötyjä

Elämänlaatu Toimintakyky
Parantunut elämänlaatuParantunut luuterveys
Vähäisempi ahdistuneisuusParantunut fyysinen toimintakyky
Pienentynyt masentuneisuuden riskiAlhaisempi kaatumisriski (iäkkäillä)
Parempi uniAlhaisempi riski kaatumisiin liittyviin loukkaantumisiin (iäkkäillä)
Sydän- ja verisuoniterveysMuistisairaudet
Alhaisempi sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskiParantunut kognitio
Alhaisempi riski sydän- ja verisuonitaudeille
(sisältäen sydänsairaudet ja aivohalvauksen)
Pienentynyt dementian riski (mukaan lukien Alzheimerin tauti)
Alhaisempi riski korkeaan verenpaineeseen
Alhaisempi tyypin 2 diabetesriski
PainoSyövät ja kuolleisuus
Hidastunut tai alentunut painonnousuAlhaisempi syöpäriski seuraavien syöpien osalta: virtsarakon syöpä, rintasyöpä, paksusuolensyöpä, kohdunrungon syöpä, ruokatorven syöpä, munuaissyöpä, keuhkosyöpä ja vatsasyöpä.
Painonpudotus, erityisesti yhdistettynä pienentyneeseen energiansaantiinAlhaisempi kokonaiskuolleisuuden riski
Ehkäisee painonnousua painonpudotuksen jälkeen
Lähde: 22

Liikkumisen turvallisuus

Lähes kaikille on mahdollista liikkua turvallisesti. Yleisesti liikkumisen hyödyt ylittää selvästi siihen liittyvät riskit. (22) Useimmat ikääntyneillä esiintyvät sairaudet eivät myöskään yleensä ole syy lopettaa liikkumista, vaan pikemminkin syy jatkaa liikkumista (23).

Terveet ja oireettomat voivat aloittaa kevyen tai kohtuukuormitteisen liikunnan ilman terveystarkastusta. Jos henkilö on liikkunut jo vuosia vain vähän ja aikoo aloittaa huomattavasti normaalia raskaamman liikunnan tai hänellä on terveysongelma, oireita tai pitkäaikaissairaus, on syytä kääntyä ensin lääkärin puoleen. (23)