Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Kartoitus ja keskustelu

Monien erilaisten fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien taustalta voi löytyä runsasta alkoholinkäyttöä. Kartoita alkoholinkäyttö rutiininomaisesti ensimmäisellä käyntikerralla, tai jos huomaat merkkejä, joiden takana voisi olla alkoholinkäyttö. Esimerkkejä tällaisista oireista, ongelmista ja huolista on:

 • kohonnut verenpaine tai sydämen rytmihäiriö
 • epämääräiset vatsaoireet tai ylipaino
 • unettomuus, ahdistuneisuus, masennus tai muut mielenterveysongelmat
 • hormonihäiriöt
 • aivovammat ja aivoverenvuoto
 • tapaturmat ja väkivalta.

Kartoita raskaana olevien ja heidän puolisoiden alkoholinkäyttö heti alkuraskauden aikana. Jos toimit lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa, kartoita vanhempien alkoholinkäyttöä osana laajoja terveystarkastuksia. (38)

Tunnistaminen ja puheeksiotto

Suhtaudu alkoholin käytön puheeksiottoon neutraalisti. Asiakkaalla on myös lupa kieltäytyä keskustelusta. Luo keskustelulle avoin ja kiireetön ilmapiiri. Ole kannustava ja rauhallinen. Kuuntele ja kiinnitä huomiota myötäelämisen elekieleen, kuten katsekontaktiin, nyökyttelyyn ja empaattisiin arvauksiin. (37)

Aloita avoimella kysymyksellä: 

 • ”Kertoisitko alkoholinkäytöstäsi?” Jatka tarkentavilla kysymyksillä
 • Kuinka usein juot alkoholia? Montako annosta joit niinä päivinä kun joit alkoholia?Kuinka usein juot kerralla kuusi (tai ylität riskirajan: naisilla 5 annosta, miehillä 7 annosta ja yli 65-vuotiailla 2 annosta) tai useampia annoksia? (37)

Juomisen aliarviointi on vähäisempää, jos kysyt käyttömääriä juomalajeittain. (20)

Voit aloittaa kartoittamalla asiakkaan kanssa hänen alkoholinkäyttöään lyhennetyllä kolmen kysymyksen AUDIT-C kyselyllä (THL), jonka kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, alkoholimäärään ja humalajuomiseen.

Jos AUDIT-C testissä asiakkaan tulos on miehillä ≥6 ja naisilla ≥5, pyydä täyttämään kymmenen kysymyksen AUDIT-testi. Kymmenen kysymyksen AUDIT-testin kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, alkoholimäärään, humalajuomiseen ja haittoihin.

Lyhytneuvonnan (mini-intervention) aiheellisuus

Toteuta lyhytneuvonta aina kun huomaat asiakkaan alkoholinkäytön olevan riskikäyttöä. Mini-intervention aiheellisuus alkoholinkäytön määrien ja AUDIT-pisteiden mukaan on esitetty alla olevassa taulukossa. (20,38)

NaisetMiehet
PäivässäVähintään 2 annostaVähintään 3 annosta
ViikossaVähintään 16 annostaVähintään 24 annosta
Humalahakuinen juominenViikoittain (≥ 5 annosta kerralla)Viikoittain (≥ 7 annosta kerralla)
AUDIT-testi≥ 6 pistettä≥ 8 pistettä
AUDIT-C-testi≥ 5 pistettä≥ 6 pistettä
Yli 65-vuotiaat
Kertajuominen> 3,5 annosta
Viikossa> 8 annosta
AUDIT-testi≥ 5 pistettä

Arvioi asiakkaan muutosvalmiutta kysymällä:

”Oletko ajatellut, että Sinun pitäisi vähentää alkoholin käyttöä?” (20)
tai
”Oletko valmis vähentämään tai lopettamaan alkoholinkäytön?” (37)

Keskustele asiakkaan kanssa alkoholinkäytön vähentämisen mahdollisista hyödyistä:

 • Mieliala kohoaa
 • Unenlaatu paranee
 • Työssäjaksaminen paranee
 • Painonhallinta helpottuu
 • Mahavaivat vähenevät
 • Verenpaine laskee
 • Rytmihäiriöitä on harvemmin. (36)

Suhteuta tieto asiakkaan tilanteeseen (20). Tee yhteenveto keskustelusta. (37)

Lisätietoa

AUDIT-pisteytys

Alkoholinkäytön riskit (AUDIT – kymmenen kysymystä) / AUDIT-pisteet

NaisetMiehet
Riskit vähäisiä0-60-7
Riskit lievästi kasvaneet7-108-10
Riskit selvästi kasvaneet11-1411-14
Riskit suuria15-1915-19
Riskit erittäin suuria20+20+
yli 65-vuotiaat
Riskit vähäisiä 0-6 pistettä
Riskikäyttöä7 pistettä tai enemmän
Lähde: Päihdelinkki.fi (AUDIT-testi)