Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaan tukemista liikkumisen sekä liikunnan lisäämisessä kutsutaan liikuntaneuvonnaksi. Liikuntaneuvonta tulisi toteuttaa liikunta-alan tai terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Toteuta liikuntaneuvonta asiakkaan ehdoilla ja yksilöllisesti ja etene vaiheittain. Muista liikuntaneuvonnassa asiakaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus ja tavoitteellisuus. (11)

Sisällytä tukeen ja seurantaan nämä elementit

Auta asiakasta asettamaan tavoite, joka on

 • juuri hänelle ja hänen arkeen sopiva
 • oman lähtötilanteen mukainen
 • realistinen
 • selkeästi määritelty
 • mitattavissa
 • aikaan sidottu

Tavoitteiden perustana tulee olla asiakkaan vahvuudet, onnistumiset ja toiveet. Tue asiakkaan omaa tavoitteenasettelua.

Kirjatkaa suunnitelma

 • tavoite
 • aikataulu
 • keinot
 • seurantasuunnitelma
 • kannusta asiakasta ja tarjoa työkaluja ja tukea

Seuranta

 • sopikaa seurantakontakteista tarpeen mukaan
 • voi tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai digitaalisia viestintäkanavia hyödyntäen
 • varmista, että asiakas seuraa myös omaa edistymistään

Palaute

 • anna säännöllisesti palautetta, jolla vahvistat asiakkaan minäpystyvyyttä.


Lähde: Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikkuminen, PALKO