Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Miten tukea asiakasta ruokavaliomuutoksissa?

Ohjaa asiakasta tunnistamaan ruokavaliossa jo olemassa olevaa hyvää ja kannusta asiakasta sen vahvistamiseen. Hyvän tunnistaminen lisää asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja valmiutta kokeilla uutta. Auta asiakasta myös tunnistamaan muutosten esteitä (mm. muutoksiin liittyvät asenteet, tunteet, toiveet sekä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät) ja pohdi niihin ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. (16)

Ohjaa asiakasta tunnistamaan ruokavalion hyviä asioita ja muutosten esteitä.

Anna tilaa muutoksiin liittyville ristiriitaisille ajatuksille. Asiakkaan torjuva reaktio on harvoin merkki motivaation puutteesta, vaan voi liittyä esim. epäonnistumisen pelkoon tai keskustelun nostattamiin vaikeisiin tunteisiin. Asiakasta ymmärtävä ja hänen valinnanvapauttaan arvostava suhtautuminen voi lisätä asiakkaan omaa motivaatiota ja muutosvalmiutta. (16)

 • Mikä on auttanut sinua onnistumaan aikaisemmissa ruokavaliomuutoksissa?
 • Mitä olet oppinut aikaisemmista ruokavaliomuutoksista tai -kokeiluista?
 • Mikä vaikuttaa siihen, että syöt hyvin?

Sisällytä tukeen ja seurantaan nämä elementit

Auta asiakasta asettamaan tavoite, joka on

 • juuri hänelle ja hänen arkeen sopiva
 • oman lähtötilanteen mukainen
 • realistinen
 • selkeästi määritelty
 • mitattavissa
 • aikaan sidottu

Tavoitteiden perustana tulee olla asiakkaan vahvuudet, onnistumiset ja toiveet. Tue asiakkaan omaa tavoitteenasettelua.

Kirjatkaa suunnitelma

 • tavoite
 • aikataulu
 • keinot
 • seurantasuunnitelma
 • kannusta asiakasta ja tarjoa työkaluja ja tukea

Seuranta

 • sopikaa seurantakontakteista tarpeen mukaan
 • voi tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai digitaalisia viestintäkanavia hyödyntäen
 • varmista, että asiakas seuraa myös omaa edistymistään

Palaute

 • anna säännöllisesti palautetta, jolla vahvistat asiakkaan minäpystyvyyttä.


Lähde: Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikkuminen, PALKO

Ravitsemushoito tarkoittaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien hoitoa ravitsemuksen avulla. Hyvä ravitsemushoito ylläpitää hyvää ravitsemustilaa, helpottaa oireita, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. (24) Ravitsemushoidon vaikutuksesta asiakkaan toimintakyky, vointi, elintavat, keho- ja ruokasuhde, kehon koostumus sekä laboratoriotulokset paranevat (30).

Ravitsemushoito on keskeinen lihavuuden, kohonneen verenpaineen, veren rasvahäiriöiden, metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen hoitomuoto. Näiden sairauksien ravitsemushoidossa voi hyödyntää suositusten mukaista terveyttä edistävää ruokavaliota. (24)

Joidenkin sairauksien hoito vaatii erityisruokavalion noudattamista. Erityisruokavaliossa yhden tai useamman ruoka-aineen käyttöä rajoitetaan terveydellisistä syistä. Erityisruokavalio on keliakian ja ruoka-allergioiden ainut hoitomuoto ja on merkittävässä roolissa esimerkiksi laktoosi-intoleranssin ja ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa. (31)