Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Tuki ja seuranta

Järjestä seurantakontakteja alussa tiheämmin ja ne harvenna niitä loppua kohden. Seurantakontaktit voit järjestää kasvotusten, puhelimitse tai muita soveltuvia sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen.(1,17) Elintapaohjaajat ovat kokeneet kasvotusten tapahtuvat kontaktit parhaana vaihtoehtona.(17)

Elintapojen muutos on prosessi ja vaatii yleensä useita ohjauskertoja asiakkaan kanssa (1). Elintapaohjausta voidaan toteuttaa kuitenkin myös lyhytneuvontana eli mini-interventiona (1. tason elintapaohjaus). Lyhytneuvontaa voit toteuttaa ainakin tupakointiin, lihavuuteen ja alkoholin ongelmakäyttöön liittyen. (6,16,19,20)

Kuva: KKI-ohjelma/Jiri-Halttunen

Kohdennettu elintapaohjaus (2. tason elintapaohjaus) on suunnitelmallinen prosessi, jossa avustamisvaiheen kesto pitenee ja sisältö laajenee. Tuki ja seuranta -vaiheessa kartoitetaan lähtötilannetta tarkemmilla kyselyillä ja keskustellaan yksityiskohtaisemmin elintapojen muuttamisen hyödyistä asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiden.

Auta asiakasta asettamaan tavoite, joka on

 • juuri hänelle ja hänen arkeen sopiva
 • oman lähtötilanteen mukainen
 • realistinen
 • selkeästi määritelty
 • mitattavissa
 • aikaan sidottu

Tavoitteiden perustana tulee olla asiakkaan vahvuudet, onnistumiset ja toiveet. Tue asiakkaan omaa tavoitteenasettelua.

Kirjatkaa suunnitelma

 • tavoite
 • aikataulu
 • keinot
 • seurantasuunnitelma
 • kannusta asiakasta ja tarjoa työkaluja ja tukea

Seuranta

 • sopikaa seurantakontakteista tarpeen mukaan
 • voi tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai digitaalisia viestintäkanavia hyödyntäen
 • varmista, että asiakas seuraa myös omaa edistymistään

Palaute

 • anna säännöllisesti palautetta, jolla vahvistat asiakkaan minäpystyvyyttä.


Lähde: Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikkuminen, Palveluvalikoimaneuvosto

Varmista tavoitteen sopivuus asiakkaalle. Liian väljä tai liian tiukka tavoite ei välttämättä toimi parhaalla tavalla. Auta myös löytämään asiakkaalle sopivia keinoja toteutukseen. Miten, missä ja milloin toteutan muutoksia? (3)

Tuki ja seuranta -vaiheen päättyessä sopikaa mahdollisesta seurannasta ja yhteydenpidosta. On tärkeää, että ”saattelet” asiakkaan elintapojen hallintavaiheeseen ja vahvistat asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Korosta, että asiakkaalla on aina mahdollisuus uuteen yhteydenottoon ja tukeen myös elintapojen ylläpitovaiheessa. Pohdi myös miten toimit, jos asiakas ripustautuu ohjaajaansa ja irrottautuminen avustamisvaiheesta on vaikeaa. (17)

Elintapaohjauksen toteutus vaatii ammattilaiselta paljon voimavaroja ja on syytä huomioida ohjaajien mahdollinen työnohjauksen tarve. Elintapaohjaajille on tarjolla myös vertaistukea ja yhteisiä kokoontumisia. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sähköpostilla riikka.suorajarvi-bron@hyvaep.fi.

Kesto ja ohjausmuodot

Elintapaohjauksen kesto ja sisältö tulee arvioida aina yksilöllisesti, eikä yleistä suositusta ohjauksen kokonaiskestosta tai tapaamiskertojen määrää voida antaa. Taulukossa on esimerkkejä elintapaohjauksen kestosta, ohjausmuodoista ja tapaamiskertojen määrästä, pohjautuen aiempien elintapaohjausinterventioihin ja suosituksiin.

Aihe Kesto Ohjausmuoto Tapaamiskertojen määrä
Liikkuminen
ja ravitsemus
9-12 kk*Yksilö-, ryhmäohjaus tai digitaaliset ohjausmuodot Useita tapaamisia, alussa tiheämmin ja lopussa harvemmin.1

Lihavuuden hoidossa suositeltava ohjauskertojen määrä on 1-2 krt/kk ensimmäisen 6-12 kk aikana (yhteensä 14 kertaa tai enemmän).16
TupakointiLyhytneuvonta
(3 kk)
Yksilö-, ryhmäohjaus tai digitaaliset ohjausmuodot3-5 tapaamista.6

Seurantakontaktit 1–2 viikon, 1 kuukauden ja 3 kuukauden päähän vieroituksen alusta.19
AlkoholiongelmaLyhytneuvontaTarvittaessa muutama seurantakäynti, seurantakäynti 2-3 vko kuluttua.20
UnettomuusLyhytkestoinenYksilö-, ryhmäohjaus tai digitaaliset ohjausmuodot4-6 tapaamista (CBT-I menetelmä).21
*Perustuu aiemmin toteutettujen interventioiden kestoihin ja maakunnallisen kehittämisverkoston arvioon.2,13,17