Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaan elintavat on hyvä ottaa puheeksi säännöllisesti, esimerkiksi tupakoinnin osalta vuosittain. Erityisen tärkeää puheeksiotto on silloin, kun asiakas saapuu vastaanotolle sellaisen ongelman vuoksi, jonka taustalla voi olla jokin elintapoihin yhteydessä oleva pulma. Näin asiakkaalle voidaan tarjota tukea elintapamuutoksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (14)

Voit tunnistaa elintapaohjauksesta hyötyvän asiakkaan monin eri tavoin. Huoli voi herätä yksittäisestä asiasta tai muodostua elämäntilanteen kokonaisuudesta. Asiakkaan oman motivaation tunnistaminen on tärkeää. Tunnistamisen voit toteuttaa luontevasti siinä palvelussa, missä kohtaat asiakkaan. Tunnistamista helpottaa, kun elintapaohjauksen kohderyhmä on teillä selkeästi määritelty ja kriteereistä on sovittu. Uudet työntekijät tulee aina perehdyttää sovittuihin elintapaohjauksen käytäntöihin. Tunnistamisen ja puheeksioton apuna voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten riskitestejä tai kyselyitä. (17,18)

Ole aito ja kuuntele. Huomioi asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne.

Kuva: Liikkuva aikuinen/Jussi Judin

Kartoitus tarkoittaa asiakkaan lähtötilanteen kartoitusta, jossa yhdistyy elintapaohjauksesta hyötyvän asiakkaan tunnistaminen ja puheeksiotto. Puheeksioton yhteydessä muista aina asiakaslähtöisyys ja kiinnitä huomioita asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Ole kohtaamisessa aito ja kuuntele mitä asiakas haluaa sinulle kertoa. Varaa puheeksiottoon riittävästi aikaa. (17) Vahvista myös omaa osaamistasi, koska se edesauttaa sinua puheeksioton onnistumisessa. (2)

Keskustele asiakkaan kanssa elintavoista. Käy keskustelu aina yksilöllisesti ja vuoropuhelussa asiakkaan kanssa, asiakkaan omien tarpeiden ja arvojen pohjalta. (1) Näytä, että välität – älä syyllistä. (12)

Mini-interventio eli lyhytneuvonta on menetelmä, jonka avulla voidaan ottaa epäterveelliset elintavat puheeksi asiakkaan kanssa, tunnistaa niihin liittyvät riskit ja antaa ohjausta elintapamuutosten tueksi. Mini-interventio soveltuu parhaiten tilanteisiin, kun elintapoihin liittyvät ongelmat ovat vielä lieviä. Mini-interventiossa voidaan hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita. (15,16)