Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Varaa tutkimuksiin/poliklinikkakäynnille aikaa 1 – 3 tuntia

Huolehdi ruokailusta tai eväistä!

Ota mukaan:

 • Hyvät jalkineet
 • Mahdolliset silmälasit ja kuulolaite
 • Lääkelista
 • Lisäksi kutsukirjeen mukana tulevat esitietokaavakkeet on hyvä täyttää, tarvittaessa yhdessä läheisen kanssa

Kannustamme sinua kertomaan lähetteen tekemisestä läheisillesi ja ottamaan jonkun läheisistäsi mukaan vastaanotolle! ​

Geriatrin vastaanotolla / geriatrian poliklinikalla tehdään geriatrin johdolla kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi

Arvioinnilla selvitellään mm. muistia, mielialaa, lääkehoitoa, ravitsemusta, liikkumista, tasapainoa ja apuvälineiden tarvetta, kaatumisriskejä, avuntarvetta, etuuksia ja ajokykyä. ​

 • Osana tutkimuksia on aivojen kuvantaminen, joka yleensä tehdään ennen poliklinikkakäyntiä, mikäli sinulla ei ole äskettäin muusta syystä tehty pään kuvantamista. Jos kuvauksessa ei ilmene mitään erityistä huolta aiheuttavaa, niin tutkimustulokset käydään läpi vasta poliklinikkakäynnin yhteydessä.​
 • Joskus tehdään myös tarkemmat neuropsykologiset tutkimukset psykologin toimesta ennen lääkärin vastaanottoa.
 • Joskus diagnostiset selvittelyt vaativat erityistutkimuksia, kuten aivoselkäydinnestenäytteen oton eli likvor-tutkimuksen. Selkäydinnestenäyte otetaan tekemällä lannepisto eli lumbaalipunktio tekemällä. Selkäydinnesteestä saadaan tarvittaessa selvitettyä tiettyjä merkkitekijöitä, joiden olemassaolo saattaa tukea Alzheimerin taudin diagnoosia.​

Kattavien selvittelyjen ja tutkimusten jälkeen tehdään diagnostiset päätelmät. Jos kokonaisuus ei tässä kohtaa johda diagnoosin tekemiseen, niin oireitasi jäädään seuraamaan ja seuranta suunnitellaan vastaanoton yhteydessä.​

Kun muistisairauden diagnoosi tehdään, niin saat vastaanotolla tiedon sairaudesta. Vastaanotolla suunnitellaan yhdessä hoito, tuki sairauden aikana ja seuranta. ​

Kutsukirje:

Sinulle voi tulla etukäteen täytettäviä lomakkeita, kun menet erikoislääkärin vastaanotolle (terveyskeskuksessa työskentelevän geriatrin vastaanotto). Läheisten läsnäolo vastaanotolla on toivottavaa.

Neurologian poliklinikan kutsukirjeessä muistutetaan, että tulet vastaanotolle yhdessä läheisenne kanssa ja läheisenne täyttää mukana olevan kyselyn. Kutsukirjeen mukana lähetetään Muistikysely läheiselle -lomake. ​

Geriatrian poliklinikan kutsukirjeen mukana tulee täytettäväksi esitietolomake ja toimintakyky lomake. Tämä on hyvä täyttää etukäteen, tarvittaessa yhdessä läheisen kanssa.

Mikäli toivot, niin on mahdollista järjestään geriatrian poliklinikkakäynti myös etävastaanottona. Mikäli toivot etävastaanottoa, ota kutsukirjeen saavuttua yhteyttä geriatrian poliklinikalle. ​

Ammattilaisille

Tutkimukset suunnitellaan yksilöllisesti ja ne sisältävät seuraavia tutkimuksia:

 • Pään TT / MRI​
 • MMSE / CERAD / MOCA / neuropsykologinen tutkimus​
 • TMT-a/b​
 • Lääkityksen arviointi​
 • Depressioseula (GDS-15 tai muu depressioseula)​
 • Ravitsemustilan arviointi ( pituus, paino…MNA-sf/ NRS 2002)

Tarvittaessa:

täydentäviä laboratoriotutkimuksia​, Likvor, Dopamiinireseptorien gammakuvaus, EEG, PET​. Tarvittaessa myös muiden erikoisalojen konsultaatiot ja muiden erityistyöntekijöiden konsultaatiot (ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä)​

Geriatrin arviointi perustuu kokonaisvaltaiseen geriatriseen arviointiin:

 • Somaattinen tilanne
 • Psyykkinen tilanne
 • Kognitiivinen tilanne
 • Sosiaalinen tilanne,
 • Sisältää: ravitsemus, liikuntakyky, kaatuilutaipumus, lääkityksen arviointi, hoidon, kuntoutuksen ja seurannan suunnitteleminen. Piilevien sairauksien diagnosointi, pitkäaikaissairauksien mahdollisimman hyvä hoitotasapaino, vähäoireisuus, potilaan toiveiden kuuleminen.

Diagnoosikäynnin lomakkeet

Ensisijaiset:

MMSE

MMSE KELLO

GDS-15

MNA

​Harkinnanvaraiset:

CDR ja GDS FAST

MOCA

MUISTIKYSELY LÄHEISELLE

TMT-A

TMT-B

Linkkejä mittareihin löydät esimerkiksi:

Käypä hoito Muistisairaudet/ perusselvitykset

TOIMIA -tietokanta

Diagnoosi

Diagnostiset kriteerit löydät ammattilaisosiosta.