Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Kun otat yhteyttä muistioireen vuoksi, niin terveydenhuollossa asiaa lähdetään selvittämään seuraavasti: ​

 • Useimmiten alkukartoitukset tekee muistihoitaja.
  • Muistihoitaja on muistisairauksien tunnistamiseen ja hoitoon perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii itsenäisesti ja yhteistyössä lääkärin ja muiden ammattilaisten kanssa.
  • Muistihoitaja on useimmiten ensisijainen yhteydenottotaho, kun epäillään muistisairautta tai kun muistisairaus on todettu. ​

Työterveyshuollossa asiaa lähdetään selvittämään oman työterveyshoitajan vastaanotolla! ​

Alkukartoitukset sisältävät:

– Oireiden kartoituksen sinulta ja luvallasi myös läheiseltäsi

– Muistitestit

– Laboratoriokokeet, joissa etsitään ja poissuljetaan tilapäisiä muistioireita aiheuttavia syitä

– Lääkärin arvion

 ​

Jos näiden perusteella arvioidaan, että asiaa pitää tarkemmin selvittää, sinulle tehdään lähete neurologille tai geriatrille. Joskus on kuitenkin hyvä ratkaisu jäädä seuraamaan lieviä oireita ja esimerkiksi tehdä uusintatestit jonkin ajan kuluttua. ​

Muistihoitaja ja työterveyshoitaja

Alkukartoitus sisältää seuraavia tutkimuksia ja selvityksiä:

 • Syy yhteydenottoon ja muistioireen kuvaus​
 • Cerad​
 • Depressioseula (DEPS, BDI, GDS15)​
 • strukturoitu muistikysely (tutkittava/läheinen)​
 • Toimintakykymittarit:
  • CDR -luokka ja CDR -summa
  •  Muita esimerkiksi PADL/IADL, RAI (niillä joilla muutenkin käytössä) tai tapauskohtaisesti ADSC-ADL, MCI24.​
 • Sosioekonominen anamneesi​
 • Suun terveydentila
 • Kuulo ja näkö​
 • Paino/pituus​
 • Apuvälineet​
 • Päihteet ja tupakointi​. Yli 65-vuotiaan alkoholimittari
 • Ortostaattinen verenpaine​

Lisäksi varmistetaan suostumukset:

 • Kanta, tieto lähettävälle taholle ja läheisten yhteystiedot. Kysytään myös asiakkaalta, onko lupa antaa terveystietoja läheiselle/ läheisille. ​

HUOM!

Työterveyshoitajan tekemässä alkukartoituksessa ei tarvitse olla tehtynä kaikkia ylläolevia tutkimuksia.

Esimerkiksi toimintakykymittareita ei useinkaan käytetä. ​

Työvälineitä:

Alkukartoituksen fraasin löydät tämän linkin kautta

Muistilista muistitestin aikana huomioitavista asioista:

Muistipotilaan arviointi ja arvioinnin työkaluja: Käypä hoito lisätietoa aiheesta, 2016.

Erityisryhmiä:

Lääkäri

Terveyskeskuslääkäri, työterveyshuollon lääkäri & yksityislääkäri

Perustutkimusten tavoite on löytää spesifistä hoitoa vaativat tilat, kuten depressio ja huomioida mahdollisesti sopimaton/muistioiretta lisäävä lääkitys. Alzheimerin tautia sairastavien lääkehoito, ongelmalliset lääkevalmisteet/Käypä hoito.

Perustutkimusten perusteella tulee ottaa kantaa siihen, onko jatkotutkimukset tarpeen tai onko tilannetta syytä vielä seurata esim. muistihoitajan vastaanotolla. ​

Joskus voi olla myös tilanne, että ei ole mitään viitteitä kognitiivisen tason laskusta taikka potilaan kokonaistilanne on sellainen, että muistiselvittelyt eivät ole tarkoituksenmukaisia – nämä tilanteet ovat kuitenkin poikkeus ja nyrkkisääntö on, että muistioireen syy tulee aina selvittää riippumatta potilaan muista sairauksista tai iästä.

Perusselvitykset:

AnamneesiMuut sairaudet, lääkitykset, sosioekonominen anamneesi (koulutus,työhistoria, perhesuhteet, ajokortti), muistioireet (itse kokemana, läheisten kuvaamana ja syy yhteydenottoon), toimintakyky, psyykkinen tilanne, uni, päihteet​, kuulo ja näkö
Status– ortostaattinen koe, kardiorespiratorinen status, suppea neurologinen status​
– vireystaso, keskittyminen ja orientaatio, arvostelu- ja päättelykyky, muisti sekä puheen ymmärtäminen ja tuottaminen​
EKG, Lab.kokeetLa,PVK,Na, K, krea,gluc.,lipidit,TSH,T4v,Ca-ion,B12-aktiivinen,fS-folaatti, D-vit. Alat. ​

Harkinnanvaraiset laboratoriotutkimukset:
Täydentävät tutkimukset tapauskohtaisesti esim. Kuppaserologia (TrpaAb tai TPHA), HIV-ja borreliavasta-aineet, lääkeseulonta ​
Muiden syiden hoitoPyri hoitamaan esim. depressio, runsas päihteiden käyttö, sopimaton lääkitys, kilpirauhasen vajaatoiminta ja seuraa tilannetta. Jos muistisairausepäily on selkeä, voi lähetteen tehdä jo samalla, kun alkaa hoitaa muita sairauksia/ oireita

CERAD tulkinta

Konsultointi

Tarvittaessa voi konsultoida kokeneempaa kollegaa tai neurologia/ geriatria.

Lähete

Lähete tehdään neurologian poliklinikalle tai 70 vuotta täyttäneiden kohdalla geriatrian poliklinikalle.

– Lähetteessä voi hyödyntää esim. muistihoitajan tekemää laajempaa anamneesia viittaamalla ko tekstiin. Tutkimuslomakkeiden skannaus ja viittaus näihin ​

– Lähetekäytännöistä tarvittaessa neurologin tai geriatrin konsultaatio puhelimitse​

Erityisryhmiä: