Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Järjestötoiminta muistisairaan ja läheisten tukena​

Järjestöt ja yhdistykset tuottavat muistisairaille ja heidän läheisilleen hyvin tärkeää ja merkittävää tukea ja palvelua myös Etelä-Pohjanmaalla. Useat järjestöt ja yhdistykset järjestävät virkistystoimintaa, vertaistukiryhmiä, retkiä ja erilaisia tapahtumia, joihin olet tervetullut. Eri tapahtumiin ja ryhmiin voit osallistua mahdollisesti myös verkon kautta kotoa käsin. Näistä saat tarkempaa tietoa suoraan yhdistyksiltä. ​

Järjestötoiminta aivoterveyden edistämisessä

​Järjestöjen toimintaan osallistumalla voit ylläpitää terveyttäsi ja toimintakykyäsi oli sinulla sairauksia tai ei. Kognitiivinen (esim. tiedonkäsittely, ajattelu ja havainnointi) ja sosiaalinen aktiivisuus ovat oleellisia aivoterveyden edistämisen kannalta ja järjestöillä onkin mahdollisuus tukea aktiivisuutta esimerkiksi erilaisten ryhmätoimintojen tai virkistystapahtumien ja –matkojen avulla.

Poimintoja maakunnassa toimivista yhdistyksistä ja toiminnoista:

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Muistiluotsi

Ystävä- ja tukitoimintaa järjestävät esimerkiksi:​

  • Punainen risti.
  • Järjestötalo:​
    • Tukihenkilö- ja liikuntaystävätoiminta / kulttuurikaveritoiminta. Järjestötalolla toimii monia eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Sieltä saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa eri sairauksiin liittyvistä asioista yhdistysten työntekijöiltä. Siellä järjestetään myös eri sairauksien vertaistukiryhmiä, joissa voi keskustella samassa tilanteessa olevien kanssa. Lisäksi kaikille tarkoitettua kerhotoimintaa, retkiä ja maksuttomia yleisöluentoja.

Huom! Myös seurakunnat järjestävät esimerkiksi lähimmäis- ja asiointiapua. ​

Poimintoja valtakunnallisista yhdistyksistä ja järjestöistä:

Osallistuminen yhdistysten toimintaan kannattaa! ​

Ammattilaiselle

Ammattilaisten on hyvä ohjata muistisairaita ja läheisiä eri järjestöjen/ yhdistysten toimintaan mukaan. Tutustumalla ja ​selvittämällä ensin eri mahdollisuuksia, osaat myös ammattilaisena ohjata paremmin eri toimintoihin mukaan. ​

Järjestöistä löytyy osaamista ja sitä kannattaa hyödyntää yhteistyössä julkisten palveluiden kanssa. 

Tämä nostetaan esiin myös Muistiliiton teeseissä, jotka on tehty Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa ajatellen.

Kuntajärjestöyhteistyön käsikirja. Etelä-Pohjanmaa

Järjestöneuvosto Etelä-Pohjanmaa