Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Ajoterveyttäsi arvioidaan sekä diagnoosin teon yhteydessä, että seurantakäynneilläsi. Jos muu terveydentilasi sallii ja muistisairaus on alkavassa tai lievässä vaiheessa, voi turvallinen ajaminen olla vielä mahdollista. Ajoterveyttäsi arvioidaan lääkärin vastaanotolla haastattelun, kliinisen tutkimuksen ja erilaisten testien avulla. Tarkempi ajoterveytesi arviointi onnistuu ajokokeen tai terveysperusteisen ajokyvyn arvioinnin avulla. Mikäli ajoterveyskriteerisi eivät täyty, niin lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle.

Ammattilaiselle

Kun muistisairaus todetaan, niin ajoterveyttä arvioidaan sekä diagnoosin teon yhteydessä, että seurantakäynneillä. Jos muu terveydentila sallii ja muistisairaus on alkavassa tai lievässä vaiheessa, voi turvallinen ajaminen olla vielä mahdollista. Ajoterveyttä arvioidaan lääkärin vastaanotolla haastattelun, kliinisen tutkimuksen ja erilaisten testien avulla. Tarkempi ajoterveyden arviointi onnistuu ajokokeen tai terveysperusteisen ajokyvyn arvioinnin avulla.​

Mikäli ajoterveyskriteerit eivät täyty, niin lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle. ​

Työkaluja ajoterveyden arviointiin

  • MMSE, MOCA, CERAD, TMT, NEPSY, ajokoe, terveysperusteinen ajokyvyn arviointi​
  • Tarvittaessa neurologin tai geriatrin konsultaatio (puhelin- tai paperikonsultaatio tai lähete) ​

Ryhmä 1 ajoterveysvaatimukset saattavat täyttyä, kun lievä muistisairaus. Lääkärin arvio 6-12 kk välein​

Kannanotto ajokykyyn:

a) Ajoluvan jatkaminen ja seurannan ohjelmoiminen

b) Lisäselvitykset, kuten ajokoe tai terveysperusteinen ajokyvyn arviointi. Tuolloinkin kannanotto/määräys seuraavaan arvioon esim 6 tai12 kk kuluttua. Tarvittaessa suullinen ajokielto siihen asti, kunnes selvitykset tehty.

c) Pysyvä ajokielto (AJOMUU-kaavake, johon lääkärin yhteystiedot, jos poliisilla lisäkysymyksiä )​

Ryhmä 2 ajoterveysvaatimukset eivät täyty, kun diagnosoitu muistisairaus ​

Lisätietoa:

Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille

Ajoterveyden arviointi (video)

Muistisairaan ajokyvyn arviointi 

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuuksia.​