Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Geriatrin konsultaation aiheet puhelin – tai paperikonsultaationa:

 • Sote-keskukset
  • Muistioireen selvittelyn tarve esim. sekavuuden jälkeinen seuranta ja muistitutkimusten tarve.
  • CERAD tulkinta
 • Polikliininen toiminta
  • Preoperatiiviset arviot/hoitoja edeltävät arviot
  • Monilääkitys
 • Osastohoito
  • Akuutti sekavuus
  • Muistiselvittelyt pitkän (kuntoutus)hoitojakson aikana
 • Kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäripalvelut
  • Muistisairaan käytösoireet
  • Muistisairauslääkkeiden käyttö (kombinaatiolääkitys, mahdolliset haitat, tauotus)
  • Kaatumisvaaran arviointi
  • Hoitolinjaukset

Yhteystiedot geriatrille löydät osiosta: Konsultaatiokanavat ammattilaisille