Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Asiakkaalle

Alkukartoitusten jälkeen, kun muistioireesi alkukartoitukset on tehty, niin tarvittaessa tutkimuksia jatketaan erikoislääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa, yksityissektorilla tai erikoissairaanhoidossa. ​

Sinulle tulee kutsu tutkimuksiin!

  • Osana tutkimuksiasi on aivojen kuvantaminen, joka yleensä tehdään ennen poliklinikkakäyntiä, mikäli sinulla ei ole äskettäin muusta syystä tehty pään kuvantamista. Jos kuvauksessa ei ilmene mitään erityistä huolta aiheuttavaa, niin tutkimustuloksesi käydään läpi vasta poliklinikkakäynnin yhteydessä. ​
  • Joskus tehdään myös tarkemmat neuropsykologiset tutkimukset psykologin toimesta ennen lääkärin vastaanottoa. ​

Kannustamme sinua kertomaan lähetteen saamisesta läheisillesi ja ottamaan jonkun läheisistäsi mukaan vastaanotolle!

Lähetteesi tehdään neurologian poliklinikalle, jos olet alle 70-vuotias tai geriatrian poliklinikalle, jos olet täyttänyt 70 vuotta. ​

Lääkäri

Tutkimuksia jatketaan erikoislääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa, yksityissektorilla tai erikoissairaanhoidossa. ​

Lähete tehdään Seinäjoen keskussairaalaan neurologian poliklinikalle alle 70 vuotiaiden kohdalla ja 70 vuotta täyttäneiden kohdalla geriatrian poliklinikalle.

  • Muistitoimintojen muutos on selvitettävä riippumatta iästä. ​
  • Lähete tulee tehdä mikäli neurokognitiivisissa tutkimuksissa on poikkeavuutta ja tutkittavalla tai läheisellä huoli muistista vaikka toimintakyky ​hyvällä tasolla. Lähetteessä voi hyödyntää esim. muistihoitajan tekemää laajempaa anamneesia viittaamalla ko tekstiin. Lisäksi tutkimuslomakkeiden skannaus ja tekstissä viittaus näihin. ​
  • Mikäli oireisto on nopeasti kehittynyt tai on neurologisia puoli- tai puutosoireita lähete kiireellisenä neurologille (Käypä hoito-suosituksen mukaisesti)   

Lähetekäytännöistä tarvittaessa neurologin tai geriatrin konsultaatio puhelimitse​

Huom! Runsas päihteidenkäyttö. On syytä pyrkiä riittävän pitkään päihteettömyyteen ennen lähetteen tekoa. Kognitiota ei pystytä arvioimaan runsaan päihteiden käytön aikana. Tee mini-interventio. (yli 65 alkoholinkäytö itsearviointi). Seuraa tilannetta. Ohjaa tarvittaessa päihdepalvelujen piiriin. Konsultoi tarvittaessa geriatria.

Lähetteessä tarvittavat tiedot/ Neurologia alle 70 v ja geriatria 70v täyttäneet

Lähetteen fraasipohjan löydät tämän linkin kautta