Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Käypä hoito

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt: Käypä hoito -suositus, 2021. Taulukko 19.

Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2021

Käypä hoito -linkkien kautta saat runsaasti tietoa muistisairauksiin ja muistisairaan hoitoon liittyen. Tutustu myös laajaan ja laadukkaaseen lisätieto-osioon!

Hyvän hoidon kristeeristö

Hyvän hoidon kriteeristö on työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin.

Muisti- ja ikäystävällisyys:

Ympäristön fyysinen esteettömyys on edellytys arjen toimille ja mahdollisimman itsenäiselle osallistumiselle. Se tarkoittaa erityisesti liikkumisesteiden poistamista. Julkisessa rakentamisessa ja julkisissa rakennuksissa se tarkoittaa esim. kävelyreittien, levähdys- ja kohtaamispaikkojen sekä odotustilojen selkeyttä ja väljyyttä. Jos asiakkaalla on käytössä esim. liikkumisen apuväline, on tilaa oltava riittävästi, että apuvälineellä mahtuu kulkemaan ja kääntyilemään.

Pidemmälle vietynä myös liikennejärjestelyjen on tuettava ikä- ja muistiasiakkaan mahdollisuutta liikkua turvallisesti. ​

Toinen näkökulma on kognitiivinen esteettömyys. Jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus tarpeelliseen tietoon omalla kommunikointikeinollaan. Saavutettavuus on sitä, että tuotteet tai palvelut on suunniteltu niin, että ne soveltuvat monenlaisille käyttäjille.

Yksi tärkeä saavutettavuuden osa-alue on tiedon saavutettavuus. Tiedottamisen ja viestinnän esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kysymys paitsi tekniikasta myös viestien selkeästä sisällöstä niin, että viestit saavuttavat kaikki käyttäjät – myös vammaiset ihmiset, ikäihmiset ja esimerkiksi maahanmuuttajat. ​

Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa ymmärtämisen helpottamista sekä teknisten ratkaisujen että viestinnän sisältöjen avulla. Viestinnän saavutettavuus tulee ottaa huomioon sekä painetussa että sähköisessä mediassa. Painetussa mediassa esimerkiksi kirjainten selkeys ja riittävä koko sekä taustan ja tekstin riittävät kontrastit tukevat selkeää ulkoasua ja saavutettavuutta.

Verkkoviestinnässä tekniikan rakentaminen siten, että se noudattaa verkkoviestinnän kansainvälisiä esteettömyysohjeita (WAI, Web Accessibility Initiative -ohjeet) tukee saavutettavuutta. Sisältötuotannossa oleellista on selkeän kielen käyttäminen ja selkokielisen sekä mahdollisesti kuvilla tuetun materiaalin tuottaminen niitä käyttäjiä varten, joille selkeä yleiskieli ei riitä.​

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Materiaalia muisti- ja ikäystävällisyyteen:

Etelä Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Tunnista tilanteita, tarjoa apua ja tue

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Muisti- ja ikäystävällinen yritys

Lisätietoa:

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. ​Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29.​

Laatusuosituksen mukaan ikäihmisillä ja heitä edustavilla järjestöillä tulee olla myös mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi ja Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen muistisairaiden ja läheisten työryhmä Etelä-Pohjanmaan Muistiaktiivit voivat olla yhteistyössä esim. tilojen suunnittelussa, asiakasnäkökulman esille tuojana ja antamassa vinkkejä toimintaan ja toimintaympäristöön.​

Muistipaneeli -sivusto, jossa on mahdollisuus ottaa kantaa muistiasioita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lakien valmisteluun​.

Ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö tukevat hyvää vanhenemista. Vanheneminen.fi​