Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut
Kuva, uuden potilaan verenpaineen luokittelu ja seuranta
Kuva 1. Uuden potilaan verenpaineen luokittelu ja seuranta terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanotolla ja kotimittauksissa. Jos verenpaine on koholla vastaanottomittauksissa, kohonneen verenpaineen diagnoosi tulee varmistaa ensisijaisesti kotimittauksilla. Elleivät kotimittaukset ole toteutettavissa, diagnoosin tulee perustua toistettuihin vastaanotolla tehtäviin mittauksiin. HUOM! Vastaanottomittausten ja kotimittausten tulosten vertailuun ei voida antaa suoraviivaista ohjetta, ks. verenpaineen Käypä hoitosuositus, taulukko 4. *vo = mittaukset kotona **koti = mittaukset vastaanotolla ***Piilevästi kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilannetta, jossa verenpainelääkitystä käyttämättömän potilaan verenpaine on vastaanotolla normaali ja koti- tai ambulatorinen verenpaine korkea