Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Verenpainemittauksen oikeaoppiseen tekniikkaan tulee kiinnittää huomiota, mm. aamumittaus tehdään ennen aamulääkkeenottoa (ks. ohje kokonaisuudessaan Käypä hoito- suosituksessa, taulukko 2 1).

Potilaiden kotimittaukset tulee tehdä luotettavilla mittareilla olkavarresta, ei ranteesta tai sormesta. Verenpaine ja syke mitataan aamuin illoin kaksoismittauksena 4 peräkkäisenä päivänä. Kaksoismittaus tarkoittaa verenpaineen mittaamista kahdesti peräkkäin 1–2 minuutin välein. Molemmat arvot merkitään kotiseurantalomakkeeseen. Potilaalle annettavat ohjeet kotimittauksen suorittamisesta löytyvät mm. linkissä olevasta Verenpaineen kotiseurantalomakkeessa 2.

Mansetin koko. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mansetin oikeaan kokoon, ks. taulukko. Väärän kokoisen mansetin käyttö tuottaa virheellisiä mittaustuloksia ja siten johtaa virheelliseen diagnostiikkaan (Jama Internal Medicine, August 7, 2023). Myös kotimittausten osalta tulee tarkistaa, että potilaan käyttämän mansetin koko on oikea ja tarvittaessa ohjattava hankkimaan oikean kokoinen mansetti. Jos käytetty mansetti on ollut väärän kokoinen, mittaukset tulee toistaa oikean kokoisella mansetilla, ellei kyseessä ole kiireellinen tilanne.

Olkavarren ympärysmittaMansetin kumipussin leveys
26-32 cm12 cm
33-41 cm15 cm
> 41 cm18 cm
Taulukko 1. Mansetin koko
Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoitosuositus ( julkaistu 10.9.2020)

Tarvittaessa verenpaine mitataan ortostaattisen hypotension poissulkemiseksi myös makuulla ja yhden ja kolmen minuutin kuluttua noususta makuulta seisomaan (ohje Sairaanhoitajan käsikirjassa 3). Erityisessä riskiryhmässä ovat iäkkäät (yli 80-vuotiaat) ja diabeetikot.