Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut
Yleinen tavoite vastaanottomittaus mmhg Yleinen tavoite kotimittaus mmhg
verenpaineen hoidon yleinen tavoite< 140/90 < 135/85

jos tautiriski on suuri ja tavoite voidaan haitoitta saavuttaa
< 130/80 < 125/80

jos potilas on > 80-vuotias. Yksilöllisesti matalampikin tavoite mahdollinen.
< 150/90 < 140/85
jos potilaalla on diabetes, niin
tiukempaan hoitotavoitteeseen < 130/80 mmHg (kotitaso < 125/80 mmHg) pyritään, jos se voidaan haitoitta saavuttaa.
< 140/80 < 135/80

kroonista munuaistautia sairastavalla (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) tai jos diabeettiseen tai ei-diabeettiseen nefropatiaan liittyy albuminuria (U-Alb > 300 mg/vrk tai U-Alb/Krea > 30 mg/mmol) ja tavoite voidaan haitoitta saavuttaa
< 130/80 < 125/80
Taulukko kohonneen verenpaineen hoidon tavoiteet ja periatteet
Taulukon lähde Käypä hoito -suositus 4

Potilaan sitouttamiseksi hoitoon on suositeltavaa laatia yksilöllinen hoitosuunnitelma. Lääke- ja muun hoidon osalta ks. Käypä hoito -suositus 5.

HYVAEP:n Elintapaohjauksen käsikirjasta 6 löytyy tietoa lääkkeettömän hoidon tueksi. Käsikirja on avoimessa verkossa, joten linkin voi antaa myös potilaalle.