Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Elintapaohjauksen käsikirja

Sisällön kohdejoukko ovat 18 vuotta täyttäneet potilaat ja asiakkaat,

  • erityisesti henkilöt, joilla on korkea riski sairastua kansantauteihin epäterveellisten elintapojen vuoksi
  • jotka ovat jo sairastuneet
  • ja jotka eivät omatoimisesti ole pystyneet muuttamaan elintapojaan.

Elintapaohjauksen käsikirjan tavoite on lisätä elintapaohjauksen vaikuttavuutta, yhtenäistää elintapaohjauksen käytäntöjä, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Käsikirja ohjaa ammattilaisia vaikuttavien menetelmien käyttöön, tarjoaa käytännön työkaluja elintapaohjaukseen ja ohjaa syventävän tiedon pariin.

Käsikirja sisältää yleisiä ohjeita, työkaluja ja suosituksia elintapaohjauksen toteutukseen. Käsikirja ei ole lääkinnällinen laite eikä missään tilanteessa korvaa ammattilaisen arvioita yksittäisen potilaan tai asiakkaan hoitoon/ohjaukseen liittyen. Käsikirjan sisällöt on suunnattu aikuisväestölle, ellei erikseen muuta mainita. Käsikirjassa ei käsitellä alkoholiriippuvuutta, huumeiden käyttöä tai lääkehoitoja.

Elintapaohjauksen käsikirja ei korvaa muita hoito- ja palveluketjuja. Potilaan hoito määritellään alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa ja Käypä hoito -suosituksissa.

Elintapaohjauksen käsikirjan valmistelusta on vastannut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö. Valmistelu on tehty yhteistyössä elintapaohjauksen maakunnallisen kehittämisverkoston kanssa. Lisäksi työhön osallistui ulkopuolinen elintapaohjauksen asiantuntijaryhmä(3).

Miten pääsen alkuun?

Elintapaohjauksen käsikirjan keskeisimmät sisällöt löydät osiosta ”Mitä on elintapaohjaus?”. Tähän osioon kannattaa tutustua etenkin, jos vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää tietoa mm. elintapaohjauksen käsitteistä, vaiheista ja toteutuksen periaatteista.

Navigointi

Sivustolla voit navigoida etenemällä suoraan jonkin elintapateeman pääsivulle (esim. Ravitsemus) tai halutessasi suoraan kyseisen teeman tiettyyn vaiheeseen (esim. Ravitsemus – Tuki ja seuranta). Navigaatioelementit löydät etusivun lisäksi myös sivun ylä- ja alaosista. Alaosassa olevasta valikosta pääset suoraan tietyn teeman vaiheeseen klikkaamalla ensin plus-merkkiä.

Sisältösivuilta löydät myös seuraavat osiot

  • Lisätietoa
  • Opi lisää
  • Sähköiset omahoitopalvelut
  • Työkaluja

Lähteet

Käytetyt lähteet merkitty sulkeisiin numeroilla(1). Lähdeluettelon löydät alla olevasta linkistä.

Etusivun kuva: Liikkuva aikuinen/Jussi Judin