Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Päihdeongelma voi ilmetä monenlaisina elämänhallinnan ongelmina ja usein avunhakijana on joku muu kuin päihteidenkäyttäjä itse.

Päihteiden käytön tunnistamiseen on erilaisia mahdollisuuksia niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kuin muille henkilöille.

Ammattilaiselle

Ammattilaiselle

Kymmenen kysymyksen AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on toimiva suurkulutuksen tunnistamiskysely. Jos Audit-pisteet ovat ≥ 28 tai on huumeiden tai muuta päihdekäyttöä, keskustellaan päihteiden käytöstä laajemmin ja ohjataan jatkohoitoon.

Audit-C testin kolmella kysymyksellä voidaan tehokkaasti ja nopeasti tunnistaa alkoholin ongelmakäyttö. Mikäli kyselyssä pisterajat ylittyvät, pyydetään asiakasta täyttämään koko AUDIT-kysely. Pisteraja miehillä on ≥6 ja naisilla ≥5.

https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit.pdf

https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit-c_0.pdf

Asiakkaalle

Asiakkaalle

Ikääntyneiden päihteiden käyttö jää usein vähäiselle huomiolle. Oheisen linkin kautta saat lisätietoa ikääntyneiden päihteiden käytöstä ja puheeksiottamisesta.

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteiden-kayton-erityisryhmia/ikaantyneet-ja-paihteidenkaytto