Siirry sisältöön
Hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjujen päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten, hoidon ja palveluiden porrastusta. Ne ovat johtamisen ja kehittämisen työvälineitä. Hoitoketjutyössä oleellista on käytäntöjen juurruttaminen arkityöhön kaikille toiminnan tasoille esim. toimipaikkakoulutusten avulla.

Hoitoketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen monialaiset osaajat yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ketjut pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, mm. Käypä hoito -suosituksiin sekä muuhun terveys- ja sosiaalihuollon tutkittuun tietoon.

Hoito- ja palveluketjut sisältävät myös hoidon järjestelyjä ja omahoidon tukikeinoja kuvaavan asiakkaan polun ja niissä on myös erillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osio.

Palautetta tai ideoita näihin sivuihin liittyen voi lähettää: kehityspalvelut@hyvaep.fi